Tin tức mới nhất

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Cờ Đỏ

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Cờ Đỏ

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Ô Môn

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Ô Môn

Chi tiết

CV 1836/SGDĐT-VP xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

CV 1836/SGDĐT-VP xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

Chi tiết

QĐ 3864/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

QĐ 3864/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Chi tiết

QĐ 1256/QĐ-SGDĐT thành lập Tổ thư ký Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017

QĐ 1256/QĐ-SGDĐT thành lập Tổ thư ký Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017

Chi tiết

QĐ 1255/QĐ-SGDĐT Thành lập Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017

QĐ 1255/QĐ-SGDĐT Thành lập Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017

Chi tiết

CV 2974/HĐXTDHNGND,NGƯT về việc lấy ý kiến đóng góp danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 - năm 2017

CV 2974/HĐXTDHNGND,NGƯT về việc lấy ý kiến đóng góp danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 - năm 2017

Chi tiết

QĐ 112/QĐ-HĐKHSK công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2015-2016

QĐ 112/QĐ-HĐKHSK công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2015-2016

Chi tiết

Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận của nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ năm học 2015-2016 (Kèm theo Quyết định số: 544 /QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận của nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ năm học 2015-2016 (Kèm theo Quyết định số: 544 /QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết

QĐ 544 /QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến - kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2015-2016

QĐ 544 /QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến - kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2015-2016

Chi tiết