Tin tức mới nhất

TB 2374/TB-SGDĐT Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

TB 2374/TB-SGDĐT Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết

QĐ 361/QĐ-BGDĐT công bố Thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

QĐ 361/QĐ-BGDĐT công bố Thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

Chi tiết

QĐ 1161/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

QĐ 1161/QĐ-BGDĐT công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

Chi tiết

QĐ 5756/QĐ-BGDĐT công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

QĐ 5756/QĐ-BGDĐT công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

Chi tiết

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Chi tiết

Thủ tục hành chính cấp huyện

Thủ tục hành chính cấp huyện

Chi tiết

Thủ tục hành chính cấp xã

Thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Chi tiết

QĐ 1438/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố

QĐ 1438/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố

Chi tiết