Tin tức mới nhất

Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Quyết định 3058/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục

Chi tiết

26. Đề nghị giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông

Đề nghị giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông

Chi tiết

Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục

Chi tiết

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài

Chi tiết

Chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc cấp tỉnh quản lý

Chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc cấp tỉnh quản lý

Chi tiết

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Chi tiết

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

Đề nghị giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp

Đề nghị giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp

Chi tiết

Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

Chi tiết