Tin tức mới nhất

6. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

6. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

7. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

7. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

8. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

8. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

9. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

9. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

10. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

10. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Chi tiết

11. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

11. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

12. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

12. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

13. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

13. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

14. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

14. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

15. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

15. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết