Tin tức mới nhất

16. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

16. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chi tiết

17. Xin học lại tại trường trung học phổ thông

17. Xin học lại tại trường trung học phổ thông

Chi tiết

18. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên

18. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên

Chi tiết

19. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

19. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

Chi tiết

20. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

20. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Chi tiết

22. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

22. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Chi tiết

23. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ tư vấn du học

23. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Chi tiết

24. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

24. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Chi tiết

25. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

25. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Chi tiết