Trao đổi KN - PPDH

Cách học mới cho học sinh tiểu học

Ngày đăng : 23-09-2014

Cách học mới cho học sinh tiểu học

Chi tiết

Nắm đặc điểm học sinh miền núi để làm tốt công tác giáo dục

Ngày đăng : 23-09-2014

Nắm đặc điểm học sinh miền núi để làm tốt công tác giáo dục

Chi tiết

Phụ huynh có vai trò quan trọng quyết định kết quả học tập của con

Ngày đăng : 23-09-2014

Phụ huynh có vai trò quan trọng quyết định kết quả học tập của con

Chi tiết

Hướng tới giờ dạy thân thiện

Ngày đăng : 23-09-2014

Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để góp phần hình thành nhân cách

Chi tiết

Những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Văn

Ngày đăng : 23-09-2014

Sau hơn một năm thực hiện đổi mới phương pháp dạy dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông, đối với môn Ngữ Văn hay môn khác đều đem lại hiệu quả nhất định

Chi tiết

Một số giải pháp thực hiện chương trình đổi mới hình thức Giáo dục Âm nhạc ở độ tuổi Mẫu giáo

Ngày đăng : 23-09-2014

Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.

Chi tiết
Văn bản mới nhất
Thông báo