Tiểu học

Trao gần 300 suất quà đến học sinh vùng cao

Ngày đăng : 25-09-2014

Trao gần 300 suất quà đến học sinh vùng cao

Chi tiết

Thầy ngày càng sợ… trò!

Ngày đăng : 23-09-2014

Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.

Chi tiết

hoạt động ngoại khóa

Ngày đăng : 23-09-2014

Hoạt động ngoại khóa

Chi tiết

Lớp học thêm của thầy

Ngày đăng : 23-09-2014

Trước đây, lớp học ở góc nhà của thầy giúp bao học sinh thực hiện ước mơ của mình. Lớp đóng cửa, học trò phải lên thành phố, tìm đến những lò luyện cấp tốc...

Chi tiết

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Ngày đăng : 23-09-2014

Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.

Chi tiết

Trò chơi dân gian trong trường học

Ngày đăng : 23-09-2014

Trò chơi dân gian trong trường học

Chi tiết
Văn bản mới nhất
Thông báo