Thông báo

07/2016

30

Bộ GD&ĐT hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến

Bộ GD&ĐT hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến

Tải về

07/2016

28

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016: 15 điểm cho tất cả các khối

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016: 15 điểm cho tất cả các khối

Tải về

07/2016

27

Lưu ý thí sinh về lịch đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 và thử nghiệm hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến

Lưu ý thí sinh về lịch đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 và thử nghiệm hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về

09/2014

22

Lịch tập huấn Cổng thông tin mới

Ngày 25-26/09/2014 PGD Duy Tiên tổ chức tập huấn quản trị Cổng thông tin

Tải về