Tin tức Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”

Liên đội Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức ngoại ngoại khóa Phòng chống dich bệnh Covid19

13/11/2021

Liên đội Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức ngoại ngoại khóa Phòng chống dich bệnh Covid19

LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KĨ NĂNG CÔNG TÁC ĐỘI

13/11/2021

LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KĨ NĂNG CÔNG TÁC ĐỘI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

11/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

11/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

Công khai Thu - Chi quí 3/2021 NSNN

01/11/2021

Công khai Thu - Chi quí 3/2021 NSNN

Giấy xác nhận dành cho học sinh

27/10/2021

Giấy xác nhận dành cho học sinh

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ 25-10-2021

24/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ 25-10-2021

Địa Lí 12 - Bài 16. Đặc điểm dân số và Phân bố dân cư

20/10/2021

Địa Lí 12 - Bài 16. Đặc điểm dân số và Phân bố dân cư

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”

19/10/2021

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”