Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Văn bản mới

Tin nổi bật

Chủ nhật, 15/12/2019 05:15:40

Học tập và giải trí

Tin từ đơn vị khác

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT trường THCS Chư Quynh triển khai Kế hoạch kiểm tra học kỳ I. ...