Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

exception 'Exception' with message 'Action is invalid.Detail' in /vietec/domains/vemis.vn/public_html/classes/class.Main.php:474 Stack trace: #0 /vietec/domains/vemis.vn/public_html/classes/class.Main.php(277): Main->CallModule('thongbao', NULL, 'detail', 'html', Array, 'themes/customiz...') #1 /vietec/domains/vemis.vn/public_html/index.php(102): Main->index_contentHTML(Array) #2 {main}