Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THONG BÁO TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

1. Thời gian: Từ 13h30 các ngày 7-8 tháng 11 năm 2017.

2. Địa điểm: THCS Bắc Hồng.

3. Thành phần:

+ Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường THCS.

+ Các môn: Toán, Ngữ văn,  mỗi đơn vị 02 GV (Riêng THCS Bắc Hồng và THCS Nam Hồng mỗi đơn vị 03 GV).

+ Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD mỗi đơn vị 01 người.

Lưu ý: Các đơn vị cử GV tham gia tập huấn các môn có đủ giáo viên (theo trình độ chuyên môn đào tạo) thì ưu tiên (Tổ trưởng, hoặc tổ phó, nhóm trưởng nhóm chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm), các môn không đủ giáo viên (theo trình độ chuyên môn đào tạo) thì cử giáo viên đang trực tiếp giảng dạy và ưu tiên nhóm trưởng, giáo viên có năng lực, chuyên môn, năng lực tổ chức các hoạt động,… ). Danh sách (theo mẫu gửi về đạ chỉ Email hoang2011hl&@gmail.com trước ngày 10giờ ngày 07/11/2017).

Trên cơ sở danh sách được cử đi tập huấn tại sở GD-ĐT phòng cử các giáo viên phụ trách các môn như sau:

TT

Môn

Họ và tên GV phụ trách

Đơn vị

Ghi chú

1

Toán

Hoàng Hiệp

THCS Đức Thuận

 

2

Văn

Trần Thị Hoa

THCS Bắc Hồng

 

3

Vật lí

Kiều Minh Sương

THCS Trung Lương

 

4

Hóa

Nguyễn Tiến Sơn

THCS Bắc Hồng

 

5

Lịch sử

Võ Thị Mai

THCS Bắc Hồng

 

6

Địa lí

Trần Thị Cát

THCS Bắc Hồng

 

7

GDCD

Nguyễn Thị Đào

THCS Trung Lương

 

8

Sinh học

Trần Thị Phương Thảo

THCS Nam Hồng

 

 

    Mẫu danh sách giáo viên tập hhuấn trải nghiệm sáng tạo.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

 TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

TT

Họ và tên

Đơn vị

CM đào tạo

Dạy môn

(Môn tập huấn trải nghiệm sáng tạo)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

                                      Danh sách này gồm có:   người

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tải tệp đính kèm