Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THÔNG BÁO KHẨN V/v đóng góp ý kiến...

Để đóng góp ý kiến tại Hội thảo đổi mới giáo dục - Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS tải mẫu phiếu về và góp kiến gửi về Đ/c Nguyễn Huy Tiễn (Hạn cuối ngày 26/08/2016)

Tải tệp đính kèm