Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

DANH SÁCH HS DỰ THI HSG THỊ XÃ NGÀY 21/12

Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 9 năm học 2016-2017 - THCS các môn Hóa học, Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

Tải tệp đính kèm