Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THÔNG BÁO KHẨN V/v Tập huấn phần mềm Tuyển sinh 10 năm học 2015-2016

Thời gian: 14h ngày 26/4/2016

Địa điểm tập huấn: THCS Trung Lương.
Thành phần: Hiệu trưởng các Trường THCS và cán bộ phụ trách nhập dữ liệu Tuyển sinh vào 10 năm học 2015-2016.
Lưu ý: Khi đi tập huấn nhớ mang theo USB để chép phần mềm và Danh sách học sinh khối 9.