Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Thông báo kiểm tra kỹ thuật PCGD-XMC các phường, xã

THÔNG BÁO
Thực hiện kế hoạch PCGD - XMC năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT tổ chức kiểm tra kỹ thuật các phường, xã như sau:
1. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 17 đến ngày 19/10/2017. Cụ thể:
- Ngày 17/10/2017:
Từ 13h30 đến 15h: Các đơn vị Mầm non, TH, THCS trên địa bàn phường Thuận Lộc;
+ Từ 15h đến 17: Các đơn vị Mầm non, TH, THCS trên địa bàn phường Đậu Liêu;
- Ngày 18/10/2017:
+ Từ 7h đến 9h: Các đơn vị Mầm non, TH, THCS trên địa bàn phường Trung Lương;
+ Từ 9h đến 11h30: Các đơn vị Mầm non, TH, THCS trên địa bàn phường Bắc Hồng; 
- Ngày 19/10/2017:
+ Từ 7h đến 9h: Các đơn vị Mầm non, TH, THCS trên địa bàn phường Đức Thuận;
+ Từ 9h đến 11h30: Các đơn vị Mầm non, TH, THCS trên địa bàn phường Nam Hồng.
2. Thành phần, địa điểm: 
- Thành phần: CBQL phụ trách công tác PCGD-XMC
- Địa điểm: Tại Hội trường Phòng GD-ĐT thị xã Hồng Lĩnh.
3. Hồ sơ kiểm tra, gồm có:
- Hồ sơ Ban chỉ đạo;
- Hồ sơ minh chứng;
- Hồ sơ công nhận.
 (CBQL mang theo máy tính xách tay để kiểm tra dữ liệu).

Phòng GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc.