Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT)

Phòng GD-ĐT Thị xã Hồng Lĩnh phối hợp Viettel Tổ chức thập huấn quản trị trang tin điện tử các trường MN, TH, THCS. 
* Thành phần: 
 Mỗi trường cử Đại diện BGH và 01 cán bộ phụ trách quản trị trang tin điện tử của đơn vị
* Thời gian tập huấn 01 buổi, Từ 7h 00 ngày 29 tháng 5 năm 2018.
* Địa điểm: Trường THCS Bắc Hồng.
* Lưu ý: Cán bộ đi tập huấn mang theo máy tính xách tay, dây cắm điện, ổ cắm điện

Tải tệp đính kèm