Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT)

Phòng GD-ĐT Thị xã Hồng Lĩnh phối hợp Viettel Tổ chức thập huấn quản trị trang tin điện tử các trường MN, TH, THCS.(Xem chi tiết ở tệp đính kèm)

Tải về

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019

Phần mềm tuyển sinh và xét TN THCS Năm 2019

Tải về

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018

Phần mềm thi Khảo sát Khá, Giỏi năm 2018 ngày thi 24/4/2018 (Hóa 8, Lịch sử 8, Vật lí 8, Sinh học 8,Địa lí 8)

Tải về

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHÁO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 20/04/2018

Phần mềm thi Khảo sát Khá, Giỏi năm 2018 ngày thi 20/4/2018 (Toán, Văn, Anh: 6,7,8)

Tải về

12/2017

08

Thông báo: Lịch học BD HSG cấp Tỉnh năm học 2107-2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG DỰ THI HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

Tải về

11/2017

21

THÔNG BÁO -PHẦN MỀM THI HSG NGÀY 30-11-2017

Phần mềm thi HSG ngày 30-11-2017 (các môn Hóa học, Địa lí, Sinh học.

Tải về

11/2017

06

THONG BÁO TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

1. Thời gian: Từ 13h30 các ngày 7-8 tháng 11 năm 2017. 2. Địa điểm: THCS Bắc Hồng. 3. Thành phần: + Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường THCS. + Các môn: Toán, Ngữ văn, mỗi đơn vị 02 GV (Riêng THCS Bắc Hồng và THCS Nam Hồng mỗi đơn vị 03 GV). + Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD mỗi đơn vị 01 người.

Tải về

10/2017

16

Thông báo kiểm tra kỹ thuật PCGD-XMC các phường, xã

hực hiện kế hoạch PCGD - XMC năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT tổ chức kiểm tra kỹ thuật các phường, xã như sau:

Tải về

10/2017

09

Thông báo ĐIỂM THI HSG MÔN TOÁN VÀ NGỮ VĂN 9

Đề nghị Hiệu trưởng các Trường thông báo cho HS đơn vị mình biết

Tải về

09/2017

23

PHẦN MỀM THI HSG NGÀY 27/10/2017

Phần mềm Thi HSG Lớp 9 ngày 27/10/2017

Tải về