Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Chấm đồ dùng dạy học
Ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn đang chấm đồ dùng dạy học của giáo viên. Mỗi đồ dùng được trưng bày trên bàn đều do giáo viên tự làm và có tác dụng phục vụ cho việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh. Đánh giá chất lượng đồ dùng theo thang điểm 10 với hiệu quả của từng đồ dùng, phần lớn số đồ dùng được đánh giá cao vì có tác dụng lớn trong quá trình dạy học, tuy nhiên vẫn có những đồ dùng còn mang tính hình thức chưa có tính hiệu quả cao cấn sáng tạo hơn. <div><img src='http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/15319034106788617669/tintuc/20141225_081355.jpg' width='' height=''></div><div><br></div><div><img src='http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/15319034106788617669/tintuc/20141225_081213.jpg' width='' height=''></div>
Tác giả: c1ngocson