Văn bản mới

Thông báo

05/2018

25

THÔNG BÁO KHẨN (TẬP HUẤN CNTT) Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

05/2018

02

PHẦN MỀM TS NĂM 2019 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

04/2018

10

PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về

(Phong Giao duc va Dao tao thi xa Hong Linh)

Tin tức/(Trường mầm non Đức Thuận)/Công đoàn/
sáng kiến kinh nghiệm CÔ HUỆ_2015

A.   PHẦN MỞ ĐẦU

1.     Lý do chọn đề tài

Hiện nay khi đất ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế hệ trẻ ngày nay cũng đang chuyển mình với xu thế hội nhập, bên cạnh đó các di sản văn hóa nói chung cũng như làn điệu dân ca việt nam nói riêng dần dần phai mờ trong tâm trí của đứa trẻ bởi ngày nay những dòng nhạc ngoại, nhạc híp hóp… đang xâm nhập vào tri thức của con người việt. Sở dĩ Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ

“ Chúng ta cần phải hòa nhập chứ không hòa tan”. Mặc dầu chúng ta tiếp cận với
Tác giả: mnducthuan