Thứ năm, 24/01/2019 07:10:29

Stt

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

TH Lê Duẩn

Nguyễn Công Sương

Hiệu trưởng

05003706404

Lê Thanh Mẫn

Phó hiệu trưởng

0987948829

Vũ Thị Nga

Kế toán

0984090403

Bùi Thị Vân

Văn thư

0987967402

2

TH Nguyễn Thị Minh Khai

Lê Thị Thu Thủy

Hiệu Trưởng

0917692227

Mai Thị Minh

Phó Hiệu Trưởng

0968934502

Nguyễn Thị Luyến

Chủ Tịch Công Đoàn

0944386052

Bùi Thị Sương

Kế toán – Văn thư

0976781322

3

TH Đam San

Nguyễn Đức Hồng

Hiệu trưởng

02623506938

Phạm Thị Tươi

Phó hiệu trưởng

01698532800

Hoàng Văn Lục

Chủ tịch Công đoàn

0978185117

Cao Thị Thanh Phương

Kế toán

0963931679

Cao Thị Thanh Phương

Văn thư

01255763688

4

TH Thuần Mẫn

Trần Thị Thu Hồng

Hiệu trưởng

02623912800

Nguyễn Thị Loan

Phó hiệu trưởng

02603705068

Nguyễn Thị Nghiệm

Chủ tịch Công đoàn

01274701703

Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán

0943477680

Trần Thị Vân

Văn thư

01238054448

5

TH Kim Đồng

Lê Thị Hồng Lý

Hiệu trưởng

02623706699

Nguyễn Thị Lý

Phó hiệu trưởng

0905720468

Phạm Việt Hưng

Phó hiệu trưởng

0935493078

Nguyễn Thị Thanh Thuận

Chủ tịch Công đoàn

0976782700

Lại Thị Minh

Kế toán

02623506399

Bùi Thị Thanh Hoa

Văn thư

0944581212

6

TH Lý Tự Trọng

Lại Thị Phượng

Hiệu trưởng

0963037378

Nguyễn Thị Minh Khai

Phó hiệu trưởng

0987960468

Nguyễn Thị Thơ

Phó hiệu trưởng

0985396416

Trần Thị Dược

Chủ tịch Công đoàn

0968776671

Đoàn Thị Khoa

Kế toán

0972794757

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Văn thư

0976780499

7

TH Nơ Trang Lơng

Nguyễn Trường

Hiệu trưởng

0905419720

Nguyễn Thị Mến

Phó hiệu trưởng

02623706069

Lương Thị Thanh

Chủ tịch Công đoàn

0941813535

Đặng Thị Thu Hiền

Kế toán

02623706309

Lữ Văn Dần

Văn thư

094214008

8

TH Nguyễn Viết Xuân

Lê Văn Minh

Hiệu trưởng

0905 906 147

Nguyễn Thị Minh Hà

Phó hiệu trưởng

0978 185 863

Nguyễn Văn Linh

Phó hiệu trưởng

0979 273 903

Lê Thị Hằng

Chủ tịch Công đoàn

0944 320 308

Lê Thị Thùy

Kế toán

0982 239 204

Lê Thị Minh Thúy

Văn thư

0972 640 461

9

TH Lê Văn Tám

Phan Công Thành

Hiệu trưởng

02623600589

Ngô Khánh Toàn

Phó hiệu trưởng

01299487887

Bùi Văn Dũng

Phó hiệu trưởng

0914227520

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Công đoàn

0914020972

Lê Đức Thọ

Kế toán

01626704234

Phạm Thị Mĩ Kiều

Văn thư

0979178818

10

TH Phan Bội Châu

Nguyễn Tất Kỳ

Hiệu Trưởng

0987 095 998

Nguyễn Trọng Thịnh

Phó Hiệu Trưởng

0978 652 630

Lê Quang Trung

Chủ Tịch Công Đoàn

0168 6213 619

Đậu Thị Minh

Kế Toán

0905 649 136

Đậu Thị Minh

Văn thư

0905 649 136

11

TH Nguyễn Bá Ngọc

Đoàn Văn Như

Hiệu trưởng

0262.3500.368;

0986455612

Dương Kim Hồng

Phó hiệu trưởng

0262.3500.168;

0913.51.7279

Võ Văn Tích

Chủ tịch Công đoàn

0898373265

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

0262.3500.568;

0985309258

Nguyễn Thị Hằng

Văn thư

02623500568

0985309258

12

TH Nguyễn Huệ

Lê Kim Ngọc

Hiệu trưởng

0913436908

RCăm Y Lir

Phó hiệu trưởng

01666137321

Nguyễn Thị Thành

Phó hiệu trưởng

0932432144

Nguyễn Thị Ngọc

Chủ tịch Công đoàn

0943986976

Hồ Lợi

Kế toán

0985309033

Nguyễn Thị Yên

Văn thư

0977651660

13

TH Ea H"leo

Nguyễn Văn Tân

Hiệu trưởng

02623706599

ĐinhThị Yên Ba

Phó hiệu trưởng

02626504882

Nguyễn Đình Lâm

Chủ tịch Công đoàn

0963838303

Hà Thị Diên Hồng

Kế toán

0973845233

Hà Thị Diên Hồng

Văn thư

0973845233

14

TH Phan Chu Trinh

Trần Đình Quế

Hiệu trưởng

01685578072

Lê Văn Nam

Phó hiệu trưởng

01666675754

 

Phó hiệu trưởng

0

Hà Bích Thu

Chủ tịch Công đoàn

01676959606

Phạm Ngọc Ánh

Kế toán

0947410202

Nông Thị Cẩm Thúy

Văn thư

0984926738

15

TH Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trần Quân

Hiệu trưởng

0982058369

Ngô Minh Khang

Phó hiệu trưởng

0934840089

0968840089

Nguyễn Thị Liễu

Chủ tịch Công đoàn

0983435754

Bùi Thị Phương Đông

Kế toán+ Văn thư

0976782235

0941448648

16

TH Bùi Thị Xuân

Lê Văn Sửu

Hiệu trưởng

02623706115

Lê Doãn Thái

Phó hiệu trưởng

02623706866

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Chủ tịch Công đoàn

01647349677

Nghiên Thị Hoa

Kế toán

0914699579

 Nghiên Thị Hoa

Văn thư

0914699579

17

TH Ea Wy

Nguyễn Văn Phung

Hiệu trưởng

0986.365.427
02623.506.427

Nguyễn Văn Hùng

Phó hiệu trưởng

0919704752

Hồ Thị Thu Hiền

Chủ tịch Công đoàn

0945208516

Bùi Quang Nhật

Kế toán

0947227667

Văn thư

0947227667

18

TH Trần Quốc Toản

Mai Phương Thu

Hiệu trưởng

02623506007

Lê Kim Yến

Phó hiệu trưởng

0977477400

Hồ Xuân Á

Phó hiệu trưởng

02623706406

Bùi Hữu Mạnh

Chủ tịch Công đoàn

0985364189

Võ Kiều Diễm

Kế toán

01222520929

19

Th Võ Thị Sáu

Nguyễn Xuân Đương

Hiệu Trưởng

0979085234

Vũ Thị Tuyết

Phó Hiệu Trưởng

01666128181

Hà Xuân Thuyên

Chủ Tịch Công Đoàn

0935404656

Dương Thị Minh Thuần

Kế Toán

0986137798

Lê Thái Mỹ Hạnh

Văn thư

0965560782

20

TH Lê Đình Chinh

Phạm Đình Kiệm

Hiệu trưởng

0944471006

Huỳnh Trọng Thủy

Phó hiệu trưởng

05003506747

Lê Thị Vân

Phó hiệu trưởng

0931636738

Đinh Thị Hà

Chủ tịch Công đoàn

01656047255

Lưu Thị Hạnh

Kế toán

01654671338

Nguyễn Mạnh Hùng

Văn thư

01656684052

21

TH Ea Khăl

Đoàn Hữu Việt

Hiệu Trưởng

02623600078

Nguyễn Thị Minh Chường

Phó Hiệu Trưởng

0962244279

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Hiệu Trưởng

0914483928

Lê Thị Mỹ Liên

Chủ Tịch Công Đoàn

01684141941

Đặng Thị Mỹ Hạnh

Kế Toán

02623706067

Hoàng Thị Thu

Văn thư

01299101279

22

TH Cư Ktây

Phạm Năng Cương

Hiệu trưởng

02623506566

Hà Minh Luyện

Phó hiệu trưởng

02623506237

Nguyễn Trường Trung

Phó hiệu trưởng

02623706284

Lê Đình Thành

Chủ tịch Công đoàn

0978243330

Hoàng Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0986369927

Nguyễn Thị Hồng

Văn thư

01696378656

23

TH Ea Tir

Nguyễn Văn Trát

Hiệu trưởng

02626268749

Nông Quốc Khánh

Phó hiệu trưởng

02626269749

Nông Quang Luy

Chủ tịch Công đoàn

0973303124

Trần Thị Việt Hà

Kế toán-Văn thư

0975326256

24

TH ĐliêYang

Mai Chí Bắc

Hiệu trưởng

02063506663

Bùi Văn Đài

Phó hiệu trưởng

0985404258

Phan Quang Dương

Phó hiệu trưởng

02623507684

Đỗ Thị Huế

Chủ tịch Công đoàn

0976410455

Lê Thị Minh Hiếu

Kế toán

02063508684

Ngô Thị Mỹ Linh

Văn thư

0943020009

25

TH Nguyễn Trãi

Phạm Văn Đính

Hiệu Trưởng

0985781203

Lê Thị Mai Tuyết

Phó Hiệu Trưởng

0934995885

Đinh Văn Toản

Chủ Tịch Công Đoàn

0982777633

Bùi Thị Bích Lợi

Kế Toán

01687911917

Trần Thị Thu Bắc

Văn thư

0933777245

26

TH Trần Phú

Nguyễn Thị Huệ

Hiệu trưởng

02623600192

0976761669

Nguyễn Thị Bích Nhung

Phó hiệu trưởng

0977441788

Thái Thị Hạnh

Chủ tịch Công đoàn

0916484447

Võ Tấn Tùng

Kế toán – Văn thư

0986367523

0946892479

27

TH Nguyễn Khuyến

Quách Đình Bảo

Phó hiệu trưởng

0262 3506574

Hồ Huy Anh

Phó hiệu trưởng

0941 062527

Đàm Văn Thuần

Chủ tịch Công đoàn

0168 5820366

Võ Thị Hạnh

Kế toán

0905 49 7889

Võ Thị Hạnh

Văn thư

0905 49 7889

28

TH Ea Sol

Ngô Văn Bẩy

Hiệu trưởng

02623706660

0949305558

Đặng Thị Hoài Thu

Phó hiệu trưởng

0949700937

Phạm Văn Võ

Chủ tịch Công đoàn

01669915622

Trần Thị Xuân

Kế toán

01635878898

29

TH Nơ Trang Gưh

Nguyễn Văn Dũng

Hiệu trưởng

01676261880

Nay H’ Hiên

Phó hiệu trưởng

0987928982

 

Phó hiệu trưởng

0

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Công đoàn

0935448601

Lương Thủy Tiên

Kế toán

0947479010

Nguyễn Thị Hoài

Văn thư

0978197899

30

TH Trần Quốc Tuấn

Bùi Trọng Vụ

Hiệu trưởng

0913750679

Hà Văn Trung

Phó hiệu trưởng

0911870002

 

Phó hiệu trưởng

0

Trần Quang Huy

Chủ tịch Công đoàn

0969008809

Phan Thị Hợi

Kế toán

0977020033

31

TH Ea Hiao

Mai Anh Tuấn

Hiệu Trưởng

0984996832

Nguyễn Thị Ngân Hoa

Phó Hiệu Trưởng

0978755460

Lê Thị Huyền

Phó Hiệu Trưởng

01684776579

Lê Thị Xuân

Chủ Tịch Công Đoàn

0985760260

Đào Đức Hoàng

Kế toán

01214642900

32

TH Lê Lai

Trần Văn Châu

Hiệu trưởng

02623506806

Lê Ngọc Lương

Phó hiệu trưởng

02623608887

Hồ Thị Dương

Phó hiệu trưởng

0944112610

Lý Quang Linh

Chủ tịch Công đoàn

01646187257

Nguyễn Xuân Minh

Kế toán

02623506379

Lê Thị Liễu

Văn thư

01634221285