Thứ năm, 24/01/2019 08:18:39

Stt

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

MG Ea Nam

Nguyễn Thị Kim Liên

Hiệu trưởng

0935245464

Dương Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

0966337477

Trần Thị Minh

Chủ tịch CĐ

0982662530

Lê Tâm Quang

Kế toán

0985781247

Trần Thị Hoa

Văn thư

01242223679

2

MN Vàng Anh

Tống Thị Lan

Hiệu trưởng

01694264212

Võ Thu Như Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0969648439

Đỗ Thị Thanh Huyền

Chủ tịch CĐ

0972043817

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Kế toán

0942187393

3

MN Thiên Nga

Huỳnh Thị Bích Nga

Hiệu trưởng

0907777127

Đoàn Thị Thu Hằng

Chủ tịch CĐ

01685580697

4

MN Thị Trấn Ea Drăng

Mai Thị Thanh

Hiệu trưởng

02623. 506.696

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó hiệu trưởng

01633926119

Đỗ Thị Kim Điền

Phó hiệu trưởng

02623. 776.336

Phạm Thị Hằng

Chủ tịch CĐ

0945859581

Niê Thúy Hiền

Kế toán

02623. 506.507

Quách Thị Ánh

Văn thư

0974995940

5

MN Hoa Phong Lan

Hoàng Thị Lê

Hiệu trưởng

01274856668

0965667047

Nguyễn Thị Mai Lan

Chủ trường

0945895163

01677778707

Phạm Thị Niên

Chủ tịch CĐ

01239228292

Đặng Thị Năm

Kế toán

0982010773

6

MN Bình Minh

 

Hiệu trưởng

0

Phan Thị Nghinh

Phó hiệu trưởng

0912791176

 

Phó hiệu trưởng

0

Ng. Thị Phước Anh

Chủ tịch CĐ

0984469700

Đỗ Thị Lý Tình

Kế toán

0979081369

Nguyễn Vũ Phong

Văn thư

0986307565

7

MG Ea Ral

Ng. Thị The

Hiệu trưởng

0963080267

Đặng Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0978731837

Ng. Thị Lan

Kế toán

01278572989

Ng. Thị Dương

Văn thư

0946632227

8

MN Hoa Lan

 

Hiệu trưởng

0

Đặng Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0978731837

Đỗ Thị Dung

Phó hiệu trưởng

0988805516

Nguyễn Thị tuyết Nhung

Chủ tịch CĐ

0979638983

Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Kế toán

0919987402

 

Văn thư

0

9

MG Ea H"leo

Nguyễn Thị Lừng

Hiệu trưởng

01668202147

Lê Thị Ngọc Kim

Phó hiệu trưởng

0945865343

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch CĐ

01649980646

Lê Thị Kim Ngọc

Kế toán

0975251867

Lê Thị Sơn

Văn thư

0978738608

10

MN Hoa Hướng Dương

Dương Thị Dự

Hiệu trưởng

0982 816 806

Hà Thị Thúy

Phó hiệu trưởng

0988 229 557

 

Phó hiệu trưởng

0

Nguyễn Thị Phúc

Chủ tịch CĐ

0967 447 670

Bùi Thị Thu Ngân

Kế toán

0932 502 052

Bùi Thị Thu Ngân

Văn thư

0932 502 052

11

MG Cư Mốt

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu trưởng

0978284199

Từ Thị Kim Diện

Phó hiệu trưởng

01699479704

Trần Thị Thu

Chủ tịch CĐ

0989447835

Trần Thị Phương

Kế toán

01664430633

Lê Thị Lam

Văn thư

01637366334

12

MG Ea Wy

Đinh Thị Thu Hòa

Hiệu trưởng

0935955366

Đinh Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

01662398991

Triệu Thị Xuân

Chủ tịch CĐ

01675069769

Lưu Thị Bích Hồng

Kế toán

0902682070

Đặng Thị Thu Hương

Văn thư

0965412686

13

MG Tuổi Ngọc

Hà Thị Bích Hằng

Hiệu trưởng

0982263668

Hoàng Thị Nga

Phó hiệu trưởng

01683649482

Trần Thị Hòe

Phó hiệu trưởng

0976768287

Nông Thị Ngọc

Chủ tịch CĐ

01299616377

Mai Thị Tho

Kế toán

0966578567

Hứa Thị Thắm

Văn thư

0941589248

14

MG Hoa Cúc

Vũ Thị Toan

Hiệu trưởng

0944928811

Nguyễn Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

0968062162

Võ Thị Lan Anh

Chủ tịch CĐ

01687931039

Nguyễn T Tuyết Thanh

Kế toán

0989297599

Nguyễn T Tuyết Thanh

Văn thư

0989297599

15

MN Hoa Mai

Nguyễn Thị Tám

Phó hiệu trưởng

0913857419

Phạm Thị Hà

Phó hiệu trưởng

0968807476

Trần Thị Thu Hà

Chủ tịch CĐ

0965228144

Lương Thị Thúy

Kế toán

0972082554

16

MG EaTir

Nguyễn Thị Huệ

Hiệu trưởng

02626284999

Phạm Thị Lý

Phó hiệu trưởng

098 496 5954

Lường Thị Thanh

Chủ tịch CĐ

0164 526 4301

Võ Thị Thúy Hằng

Kế toán

0949 723 325

17

MN Hoa Pơ Lang

Đinh Thị Nhung

Hiệu trưởng

01672460643

Đặng Thị Hà

Phó hiệu trưởng

0975833780

Kpă H Rina

Chủ tịch CĐ

01666693353

Trần Thị Thanh Nhàn

Kế toán- Văn thư

0985137147

18

MG Hoạ My

Nguyễn Thị Chiên

Hiệu trưởng

0987178627; 0947004077

Nguyễn Thị Bích Phượng

Phó hiệu trưởng

0985231240; 02623912818

Trương Thị Hà

Phó hiệu trưởng

0975195452; 02626554139

Nguyễn Thị Hoài Hương

Chủ tịch CĐ

01656008167

Lại Thị Hảo

Kế toán

0978553206; 02623706379;

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Văn thư

01654915226

19

MN Hoa Sen

Nguyễn Thị Phuơng Thảo

Hiệu trưởng

01639039324

Nguyễn Thị Như Ý

Phó hiệu trưởng

01673005705

Lô Thị Hiệp

Chủ tịch CĐ

01652860682

Lê Công Bằng

Kế toán

0987911465

Lê Thị Minh Thúy

Văn thư

01644444696

20

MG Ea Sol

Phạm Thị Nhung

Hiệu trưởng

0982462558-02623701879

Nguyễn Thị Tuyến

Phó hiệu trưởng

01688790800-01293100808

Trương Thị H Hạnh

Chủ tịch CĐ

0975875760-0919403499

Nguyễn Đức Tài

Kế toán

0979301842

21

MG Ea Hiao

Đinh Thị Hồng Dương

Hiệu trưởng

01668119979

Nguyễn Thị Thúy Ghi

Phó hiệu trưởng

01678009979

Bùi Thị Mỹ My

Phó hiệu trưởng

01695719718

Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch CĐ

01679223923

Võ Thị Phượng

Kế toán

0977647743

Bùi Thị Vân

Văn thư

0984317139