Thứ năm, 24/01/2019 08:05:19

Stt

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

THCS Lê Hồng Phong

Võ Thành Khuyên

Hiệu trưởng

02623706579

Hoàng Quế Anh

Phó hiệu trưởng

02626528900

Trương Anh Tuấn

Phó hiệu trưởng

02623506020

Phạm Quốc Việt

Chủ tịch Công đoàn

09899460457

Phạm Thị Mỹ Hồng

Kế toán

02623919974

Nguyễn Thị Hiên

Văn thư

0972307034

2

THCS Lê Quý Đôn

Nguyễn Quốc Thái

Hiệu trưởng

0985751318

Đặng Trung Chính

Phó hiệu trưởng

01662580108

Nguyễn Duy Ngân

Phó hiệu trưởng

01633838868

Lê Thị Nguyệt Nga

Chủ tịch Công đoàn

01295070708

Nguyễn Thị Kim Yến

Kế toán

0972997716

Đào Thị Thiệp

Văn thư

0972157908

3

THCS Ngô Quyền

Phan Văn An

Hiệu trưởng

05003600009

Ng. Thị Vy Thanh

Phó hiệu trưởng

0979699929

Lại Văn Quảng

Phó hiệu trưởng

05003506929

Trần Thị Tươi

Kế toán

0986137765

Võ Thị Ba

Văn thư

0942830909

4

THCS Nguyễn Văn Trỗi

Hoàng Tuyển

Hiệu trưởng

02623708675; 0978455649

Nguyễn Văn Tiết

Phó hiệu trưởng

0973376052

Phạm Năng Tín

Chủ tịch Công đoàn

0914304557;
0918840393

Trịnh Thị Nhàn

Kế toán

02623706708; 0919506525

Phạm Thị Lan

Văn thư

01287583768

5

PTDT Nội trú

Trần Quang Thái

Hiệu trưởng

02623606196

Nguyễn Hữu Lâm

Phó hiệu trưởng

0979101878

SaRa Ksơr

Phó hiệu trưởng

0988712221

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn

0982345447

Lương Thị Hồng

Kế toán

02623506892

Đặng Thị The

Văn thư

0949356676

6

THCS Nguyễn Du

Phạm Mạnh Bảng

Hiệu trưởng

02623 506 819

Tống Thị Liễu

Phó hiệu trưởng

02623 706 622

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó hiệu trưởng

02623 506 151

Nguyễn Văn Liên

Chủ tịch Công đoàn

0988 476 379

Võ Thị Mai

Kế toán

0974 109 232

Nguyễn Thị Chăn Thi

Văn thư

02623 706 234

7

THCS Chu Văn An

Nguyễn Đức Đạo

Hiệu trưởng

0982570084

Nguyễn Thanh Lãm

Phó hiệu trưởng

01688403503

Lê Ngọc Huấn

Phó hiệu trưởng

0967328579

Phạm Thị Lệ

Chủ tịch Công đoàn

0983705804

Lê Thị Chính

Kế toán

0968512747

Phan Thị Mỹ

Văn thư

0976268068

8

THCS Ngô Mây

Ngô Tuấn Khiêm

Hiệu trưởng

02628562555

Lê Doãn Nhật

Phó hiệu trưởng

0968671166

Nguyễn Văn Đông

Phó hiệu trưởng

02623506565

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch Công đoàn

01638277791

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kế toán

0968720167

Bùi Thị Vũ

Văn thư

01672906326

9

THCS Tô Hiệu

Đinh Kha Duy Kha

Hiệu trưởng

02623506679

Trần Ngọc Anh

Phó hiệu trưởng

0916597479

Nguyễn Tri Phương

Phó hiệu trưởng

0977667311

Lê Thị Dịu

Chủ tịch Công đoàn

01634659507

Lê Trình Thu Sương

Kế toán

02623701284

Hà Thị Thu Thủy

Văn thư

0947397075

10

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

Lê Hữu Hương

Hiệu trưởng

02623506422; 0983506029

Phạm Thị Liễu

Phó hiệu trưởng

0977275036

Huỳnh Như Khương

Chủ tịch Công đoàn

0943012119

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Kế toán

0989813207

Lê Thị Oanh

Văn thư

0976188757

11

THCS Hoàng Văn Thụ

Hoàng Thị Tuyết

Hiệu trưởng

0965287700

Lê Văn Hoàng

Phó hiệu trưởng

01689197234

Đinh Thị Cẩm Nhung

Chủ tịch Công đoàn

0943025621

Phạm Thanh Phúc

Kế toán

02623506089

Trần Thị Lệ Quyên

Văn thư

0913381607

12

THCS Hùng Vương

Lê Mừng

Hiệu Trưởng

02623506030

Nguyễn Thị Bích Hằng

Phó Hiệu trưởng

0985862155

Trần Hữu Thành

Chủ tịch công đoàn

01255216820

Lại Thị Nhạn

Kế Toán

0915777148

Trương Thị Mỹ Lượng

Văn Thư

01699456459

13

THCS Bế Văn Đàn

Trần Định

Hiệu trưởng

01645845431

Nguyễn Văn Hùng

Phó hiệu trưởng

0968880101

Trần Thị Thu Hằng

Chủ tịch Công đoàn

01686875184

Võ Thị Chi Lê

Kế toán

0978731226

Hà Nguyễn Yến Phụng

Văn thư

0983042611

14

THCS Vừ A Dính

Dương Văn Tú

Hiệu trưởng

02623500179

0905436281

Trần Sơn Hạt

Phó hiệu trưởng

0973507469

01234507469

Sạch Văn Giáp

Chủ tịch Công đoàn

0988161395

Huỳnh Thị Kim Chung

Kế toán

01656026446

Nguyễn Đăng Tánh

Văn thư

0917326179

15

THCS Y Jut

Nguyễn Thị Hằng

Hiệu trưởng

02623506060

Phạm T Thanh Tuyết

Phó hiệu trưởng

0911130055

Nguyễn Văn Quang

Phó hiệu trưởng

0985260506

Trương T Hồng Nga

Chủ tịch Công đoàn

01667588227

Nguyễn T Thái Châu

Kế toán

0917815279

Phạm T Bích Son

Văn thư

0963002044

16

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trần Hậu Hải

Hiệu trưởng

02623706459

Trần Quang Đương

Phó HT 1

02623912954

Nguyễn Thị Hương

Phó HT 2

02623912961

Trần Thị Thu Hà

Kế toán

0945415079

Trần Văn Tuấn

CTCĐ

0974561223

Mai Thị Đông

Văn thư

01652822456

17

THCS Lê Lợi

Nguyễn Thị Xuân Lai

Hiệu trưởng

01206121292

Nguyễn Tấn Hoàng

Phó hiệu trưởng

0935952445

Trần Văn Sự

Phó hiệu trưởng

0905647551

Mai Văn Hạnh

Chủ tịch Công đoàn

0985518305

Phan Long Phước

Kế toán

02623701866

Nguyễn Thị Hạnh

Văn thư

01638274424

18

TH-THCS Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Kỹ Thuật

Hiệu trưởng

02623506268

Lê Văn Yên

Phó hiệu trưởng

02623506655

Lê Việt Cường

Chủ tịch Công đoàn

0978492289

Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán

01657630667

Nguyễn Thị Đoan Trang

Văn thư

01234592529