Thứ năm, 24/01/2019 07:06:35

       1. Quá trình thành lập và phát triển
      Năm 1979 UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định thành lập Ban Giáo dục trực thuộc Ban cán sự hành chính khu vực Thuận Mẫn tỉnh Đắk Lắk;  Năm 1980 UBND tỉnh ra Quyết định thành lập huyện Ea H’leo cùng lúc với Quyết định thành lập Ban Giáo dục huyện Ea H’leo, lúc này toàn ngành Giáo dục chỉ có 05 trường học, 85 cán bộ, giáo viên và 2067 học sinh; Đến năm 1993 ra UBND tỉnh Quyết định thành lập Phòng Giáo dục huyện Ea H’leo, năm 2008 đổi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đến năm 2017 toàn ngành có 71 trường học từ bậc học mầm non đến cấp THCS, trong đó có 21 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 16 trường THCS, 01 trường PTDT Nội trú THCS, 01 trường liên cấp tiểu học-THCS; số trường học đạt chuẩn quốc gia là 22/71 trường; tổng số học sinh là 30.279; toàn ngành có 2.139 cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm 158 cán bộ quản lý trường học, 1.637 giáo viên, 273 nhân viên hành chính, 69 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP; tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn đạt 100%, trong đó trên chuẩn đạt 61,3%.
     2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy
     - Phòng GD&ĐT có tổng số 11 công chức, viên chức, người lao động.
     - Chất lượng đội ngũ: Thạc sĩ: 01, Đại học: 08 người, Cao đẳng: 01 người.
     - Vị trí việc làm: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng, 03 chuyên viên phụ trách chuyên môn (giáo dục mầm non, tiểu học, THCS), 01 chuyên viên phụ trách tổ chức cán bộ, 01 chuyên viên phụ trách Tổng hợp-Thi đua, 01 kế toán, 01 văn thư, 01 bảo vệ.
     3. Chức năng, nhiệm vụ được giao
    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo…,đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và theo quy định của Pháp luật.
     4. Cơ sở vật chất
Phòng GD&ĐT Ea H’leo có trụ sở nhà làm việc 3 tầng, 12 phòng làm việc, 02 hội trường, địa chỉ tại số 576 đường Giải Phóng, thị trấn Ea.Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.
     5. Các thành tích đã được khen thưởng
     Trong quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, Phòng GD&ĐT Ea.H’leo đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, nhiều năm liền được UBND huyện Ea H’leo, Sở GD&ĐT Đăk Lăk, UBND tỉnh Đăk Lăk khen thưởng, thành tích cụ thể như sau (chỉ tính trong 5 năm gần đây):  
     - Năm 2012, 2013, 2016 được UBND tỉnh khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;
     - Năm 2014, 2015, 2017 được UBND huyện khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.