Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH GV DỰ THI PHẦN THI KIẾN THỨC

Lưu ý cho GV dự thi: 13h30, ngày 23/02/2017
Địa điểm: Trường TH Bắc Hồng
(Giáo viên dự thi môn Âm nhạc chuẩn bị đàn organ; Gv dự thi môn Mĩ thuật chuẩn bị giấy và bút vẽ).

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất