Thông báo

THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC BÁO CÁO SỐ LIỆU THEO CÔNG VĂN SỐ 1498/SGDĐT

Để có số liệu báo cáo Sở GD_ĐT kịp thời Phòng yêu cầu các trường tải mẫu đính kèm và báo cáo về phòng qua địa chỉ Email: Hoang2011hl@gmail.com chậm nhất trước 16h ngày 14/10/2016. 
Một số lưu ý: Để nhập đúng số liệu trong ô đề Nghị các Đ/c Đọc kỹ chú Thích ở các dòng dưới trong tệp đính kèm.

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất