Thông báo

Báo cáo thống kê Tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017

Kính gửi các trường THCS về việc báo cáo thống kê biểu mẫu về tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017.
Báo cáo nộp về địa chỉ email: hoang2011hl@gamil.com trước ngày 22 tháng 8 năm 2016. (Biểu mẫu đính kèm)

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất