Thông báo

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2016

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG VÀ  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

            1. HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG:

          Thời gian: 7h30 ngày 30 tháng 7 năm 2016

          Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục - Đào tạo

 

            2.  HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN:

          Thời gian: 14h ngày 01 tháng 8 năm 2016

          Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục - Đào tạo

 

                                                          PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ HỒNG LĨNH

 

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất