Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG TOÁN, VĂN, ANH

Đề nghị các đ/c Thông báo quán triệt đến tận học sinh của đơn vị mình lịch học bồi dưỡng, bố trí giáo viên giúp đỡ học sinh giải đáp thắc mắc bổ sung kiến thức trong quá trình học bồi dưỡng!

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất