Thông báo

Thông báo về việc thi thử vào THPT lần 2

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi thử lần II

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ vào lịch công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS tổ chức thi thử (lần 2) với các nội dung sau:

1. Các môn thi

Tổ chức thi 03 môn:  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

2. Lịch thi, thời gian thi

Ngày

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

19/5/2017

Ngữ Văn

90 phút

14 giờ 15 phút

Tiếng Anh

60 phút

16 giờ

20/5/2017

Toán

90 phút

14 giờ 15 phút

 3. Công tác in, sao đề thi

- Các trường thành lập Ban in sao đề thi;

- 16h ngày 17/5/2017, các trường nhận đề thi từ bộ phận chuyên môn THCS;

- Ngày 18/5/2017, các trường tổ chức in sao, đóng gói và niêm phong đề thi theo từng phòng thi, đảm bảo tính bảo mật.

4. Công tác coi thi, chấm thi

- Các trường thành lập Ban coi thi, chấm thi theo quy định.

- Sắp xếp phòng thi theo ABC, đảm bảo đúng quy chế (tối đa 24 học sinh/trong 1 phòng thi), bố trí 2 giáo viên/phòng thi.

 - Chọn lựa giáo viên có năng lực, trách nhiệm làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi đảm bảo quy chế.

5. Công tác báo cáo kết quả thi

- Sau khi có kết quả thi thử, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên trực tiếp dạy ôn thi tổ chức chữa bài, nhận xét bài thi đến tận các em học sinh, thông báo với Cha mẹ học sinh về kết quả thi thử;

- Báo cáo kết quả thi thử (có danh sách học sinh, kết quả cụ thể từng môn) về Phòng GD&ĐT qua bộ phận chuyên môn cấp THCS.

- Tổng hợp kết quả thi thử (theo mẫu đính kèm)

6. Công tác giám sát thi, trách nhiệm của nhà trường

- Phòng sẽ cử cán bộ, chuyên viên Phòng làm nhiệm vụ giám sát công tác thi tại các trường;

          - Phòng ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường thành lập các Ban coi thi, chấm thi; điều động cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi;

          - Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về các sai sót trong quá trình tổ chức thi thử tại đơn vị mình./.

 

                                                                             Bộ phận chuyên môn THCS

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất