Thông báo

THÔNG BÁO KHẨN V/vLập danh sách GV coi Khảo sát Khá, Giỏi THCS

Để chuẩn bị cho kỳ thi Khảo sát học sinh khá giỏi cấp THCS năm học 2015 - 2016, Chuyên môn Phòng điều động giáo viên các trường Tiểu học làm nhiệm vụ coi thi, cụ thể như sau:(Xem cụ thể ở tệp đính kèm)

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất