Thông báo

THÔNG BÁO (VV chuẩn bị Thi Olympic giải Toán, Vật lí cấp thị xã dành cho HS Tiểu học, THCS năm học 2016-2017)

1.     Danh sách học sinh đăng kí dự thi cấp thị xã (Mẫu đính kèm M1).

2.     Danh sách Hội đồng coi (Mẫu đính kèm M2).

Các mẫu trên gửi về địa chỉ Emai: hoang2011hl@gmail.com trước ngày 10/02/2017

Tải File đính kèm

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất