Thông báo

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT KHÁ, GIỎI NGÀY 19,20/4/2016

Thời gian: Từ 13h30 các ngày 19, 20 tháng 4/2016

Địa điểm: THCS Bắc Hồng.

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất