Thông báo

THÔNG BÁO KHẨN(VỀ VIỆC THI TOÁN, VẬT LÍ QUA MẠNG

Hiện nay các trường Tổ chức thi cấp Trường nhưng chưa lập danh sách Gửi Ban Tổ chức cấp Quốc gia nên để chuẩn bị thi sắp Tới Phòng đề nghị các trường lập danh sách theo mẫu  "Mau Danh sach dUYET Qua mang.xls"
gửi về phòng trước 15h00 ngày 14/02/2017. (Nếu đơn vị nào muộn thì không duyệt được ID của học sinh thì không được tham gia cấp Thị). Do đó đề nghị các Đơn vị Hoàn thành biểu mẫu này đúng thời gian quy định.

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất