Thông báo

Thông báo khẩn: Thực hiện công văn số 1305/SGDĐT-TCCB ngày 17/9/2014 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh v/v đánh giá cơ sở dữ liệu PMIS

Địa điểm: Phòng GD-ĐT, thời gian: + Các trường MN sáng 20/9/2014 + Các trường Tiểu học: chiều 20/9/2014 + Các trường THCS:Sáng 21/9/2014 Buổi sáng bắt đầu từ 7h00, buổi chiều: Từ 14h00. Thành phần: Cán bộ phụ trách Dữ Liệu PEMIS, khi đi mang theo máy tính cầm xách tay có cài dữ liệu PEMIS và kết quả đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp hàng năm.

Các bài cùng chuyên mục

Văn bản mới nhất