Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021

  • 57/2017/NQ-HĐND
  • HĐND Tỉnh
  • Nghị quyết
  • Giáo dục
  • Chủ tịch
  • 2017-08-16
  • Click vào đây để tải về
Văn bản mới nhất