Tin tức/(Trường THCS Bắc Hồng)/TIN TỪ BGH/
Báo cáo sơ kết kỳ 1 năm học 2017-2018

Báo cáo sơ kết kỳ 1 năm học 2017-2018

Tác giả: Hiệu trường
http://vemis.vn/data/5176121563156923959/tintuc/files/01.2018/Báo cáo so ket kỳ 1 nam 2017-2018.doc
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Lễ Khai giảng