V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018;

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Lễ Khai giảng