Tin tức : (Trường tiểu học Hợp Thịnh 2)/Tin nhà trường

Lớp 2A trang trí lớp

Ngày đăng : 23-09-2018

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiễm, các em học sinh lớp 2A trang trí lớp. Một phần là nhằm tạo môi trường học tập tốt có các em, một phần giúp các em gần gũi hơn với thiên nhiên.

Phạm Thị Duyên

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường