CHI BỘ

Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh

Ngày đăng : 13-11-2015

Ngày 12/10/2015 Liên đoàn lao động Tỉnh tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII tại trường THCS Trung Lương

Chi tiết
Văn bản mới nhất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường