Tin tức : Ban giám hiệu

THỜI KHÓA BIỂU (AD:16/9/2019)

Thời khóa biểu mới của trường THPT Lưu Hữu Phước, áp dụng từ ngày thứ Hai (16/9/2019).

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ thứ Hai (9/9/2019)

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU MỚI

Thời khóa biểu mới của trường THPT Lưu Hữu Phước (Áp dụng từ 02/9/2019).

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU (AD: 12/8/2019)

Thời khóa biểu của trường THPT Lưu Hữu Phước. Áp dụng từ thứ Hai (12/8/2019)

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU MỚI (AD: 03/6/2019)

Thời khóa biểu ôn tập của học sinh khối 12, năm học 2018 - 2019.

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU MỚI (AD: 27/5/2019)

Thời khóa biểu mới của trường THPT Lưu Hữu Phước, áp dụng từ ngày 27/5/2019.

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU (AD: 13/5/2019)

Thời khóa biểu mới của trường THPT Lưu Hữu Phước, áp dụng từ thứ Hai (13/5/2019).

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU (AD: 8/4/2019)

Thời khóa biểu mới của trường THPT Lưu Hữu Phước, áp dụng từ thứ Hai (8/4/2019).

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU (AD: 01/4/2019)

Thời khóa biểu mới của trườngTHPT Lưu Hữu Phước, áp dụng từ thứ Hai (01/4/2019).

Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 11/3/2019)

Thời khóa biểu mới của trường THPT Lưu Hữu Phước, áp dụng từ thứ Hai (11/03/2019)

Chi tiết

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: