Thứ hai, 20/05/2019 07:27:55

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CNTT

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm toán học Geogebra

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

THÔNG TIN GIÁO VIÊN VÀ TÀI KHOẢN 'TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI'

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

BẢNG BIẾN THIÊN

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER PRO 7.0

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEOMETER'S SKETCHPAD

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint toàn tập

Tải về

Dung lượng: 1.401Mb

Tác giả: thptphanvantri

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Toán học GeoPlan - GeoSpa

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri

HÌNH ĐA DIỆN (GEOGEBRA)

Tải về

Dung lượng: byte

Tác giả: thptphanvantri