Thứ ba, 23/07/2019 12:01:59
  • Công đoàn trường THPT Phan Văn Trị
  • Địa chỉ: Phong Điền - TP Cần Thơ
  • Email: c3phanvantri.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 07103.850169
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Nhung
Vị trí: Chủ tịch Công đoàn
Email: tt_nhung.c3phanvantri@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0915998022
2
Họ tên: Đặng Đình Vũ
Vị trí: Phó chủ tịch Công đoàn
Email: dd_vu.c3phanvantri@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0917141901