Thứ ba, 23/07/2019 12:17:16
  • Đoàn thanh niên trường THPT Phan Văn Trị
  • Địa chỉ: Phong Điền - TP Cần Thơ
  • Email: c3phanvantri.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 07103.850169
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Hoàng Mi
Vị trí: Bí thư Đoàn trường
Email: nh_mi.c3phanvantri@cantho.edu.vn
Điện thoại: 01234567890