Thứ ba, 29/09/2020 05:45:40
  • Ban Giám Hiệu Trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Địa chỉ: Ban Giám Hiệu Trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
  • Điện thoại: 07103658854
TT Thông tin
1
Họ tên: Võ Thanh Phong
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854
2
Họ tên: Lê Văn Hảo
Vị trí: Phó hiệu trưởng chuyên môn THPT
Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854
3
Họ tên: Nguyễn Thanh Thảo
Vị trí: Phó hiệu trưởng chuyên môn THCS
Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854
4
Họ tên: Nguyễn Thanh Trúc
Vị trí: Phó hiệu trưởng HC-CSVC
Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854