Thứ năm, 09/07/2020 04:27:34
  • Công Đoàn trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Địa chỉ: Công Đoàn hiệu trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
  • Điện thoại: 07103658854
TT Thông tin
1
Họ tên: Cao Thế Sơn
Vị trí: Chủ tịch công đoàn
Email: ct_son.c2tanloc.tn@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854