Thứ ba, 29/09/2020 03:38:50
  • Công Đoàn trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Địa chỉ: Công Đoàn hiệu trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Email: c3tanloc@cantho.edu.vn
  • Điện thoại: 07103658854
TT Thông tin
1
Họ tên: Cao Thế Sơn
Vị trí: Chủ tịch công đoàn
Email: ct_son.c2tanloc.tn@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854