Thứ ba, 29/09/2020 05:31:21
  • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Địa chỉ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS và THPT Tân Lộc
  • Email: doantruong.thcsvathpttanloc@gmail.com
  • Điện thoại: 07103658854
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Hoàng Giang
Vị trí: Bí thư Đoàn
Email: ph_giang.c2tanloc.tn@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854
2
Họ tên: Nguyễn Hữu Hoàng
Vị trí: Phó bí thư Đoàn
Email: nh_hoang.c23tanloc.tn@cantho.edu.vn
Điện thoại: 07103658854