Thứ bảy, 16/02/2019 10:09:11
Tổ tư vấn tâm lý giáo dục kỹ năng sống

26/10/2018

Tổ tư vấn tâm lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhân Ngày của mẹ

Xem thêm +
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

12/03/2013

Một trong những nguyên lí giáo dục cơ bản của đất nước chúng ta là giáo dục con người toàn diện. Nhiệm vụ của hệ thống giáo dục Việt Nam là đào tạo, bồi dưỡng học sinh cả đức lẫn tài. Học sinh đến trường không chỉ để học chữ, hay chỉ để trang bị cho mình vốn tri thức cần thiết cho hành trang nghề nghiệp mai sau mà còn để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, và hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp, tiêu biểu cho con người Việt Nam. Hiểu theo nghĩa truyền thống, học trước tiên là để làm người hay như câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Xem thêm +