Thứ hai, 15/10/2018 15:25:33
Lịch làm việc tuần 11

02/10/2018

Áp dụng từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018

Xem thêm +
Lịch làm việc tuần 10 (điều chỉnh lần 2)

25/09/2018

Áp dụng từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018

Xem thêm +
Lịch làm việc tuần 10 (điều chỉnh lần 1)

24/09/2018

Áp dụng từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018

Xem thêm +
Lịch làm việc tuần 10

22/09/2018

Áp dụng từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018

Xem thêm +
Lịch làm việc tuần 9 (điều chỉnh lần 1)

19/09/2018

Áp dụng từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018

Xem thêm +