Thứ hai, 01/06/2020 14:23:16
Việc của thầy cô không "khủng khiếp"

06/12/2013

Tiếp tục chia sẻ về việc “khủng khiếp”, nhiều người theo nghề giáo cho rằng giáo án chỉ nặng trong tư tưởng, suy nghĩ.

Xem thêm +
Thân phận người thầy (Nguồn: trích từ Vietnamnet.vn)

16/11/2013

Nhân ngày 20 tháng 11 sắp đến, Ban quản trị cổng thông tin điện tử xin trích bài viết của tác giả Nguyễn Khánh Trung về nghề giáo.

Xem thêm +
Món quà vô giá

20/02/2013

Mới đây mà tôi đã vào ngành được một năm rồi. Trong một năm giảng dạy đối với tôi có rất nhiều điều làm tôi phải nhớ mãi, một trong những điều đã làm tôi nhớ mãi đó là ngày 20/11/2011.

Xem thêm +