Thứ bảy, 16/02/2019 10:42:59
Những giới từ thường gặp trong đề thi tiếng Anh THPT

31/03/2018

Ngoài những vấn đề quen thuộc như: phrasal verb, Idioms, các cấu trúc câu thì giới từ cũng là vấn đề cần lưu ý, thường gặp trong đề thi tiếng Anh THPT. Dù là tiếng Anh học thuật hay giao tiếp, giới từ cũng xuất hiện liên tục từ đó có thể thấy tầm quan trọng trong tiếng Anh. Bài viết sau là những chia sẻ kiến thức cơ bản nhất về giới từ.

Xem thêm +